Werkwijze

Werkwijze

Bij de Bouw Offerte Winkel hanteren wij een bepaalde werkwijze. Om u voor te bereiden en een beeld te geven van deze werkwijze staat hieronder het traject, dat uw project bij ons zal doorlopen, beschreven.

  1. Oriëntatie/ Kennismakingsgesprek.

Wanneer u contact met ons opneemt, zal er een afspraak gemaakt worden voor een oriëntatie/ kennismakingsgesprek. Dit gesprek zal plaatsvinden op een tijdstip en plaats naar uw wens.

Tijdens dit gesprek zullen de volgende punten worden besproken;

- Wat wilt u?                          
  Uw ideeën en mogelijkheden worden uitvoerig besproken.

- De te nemen stappen                        
 Welke stappen ondergaat uw project bij ons en daarbuiten.

- Beschikbare gegevens          
 Er wordt gekeken naar de gegevens die voorhanden zijn en of deze 
 bruikbaar zijn in de volgende stappen van het project.

- Kosten                                              
 Tijdens het oriëntatie gesprek krijgt u gelijk te horen in welke prijsklasse
 uw project valt, op een later tijdstip zal een passende offerte worden
 gemaakt.

Om ervoor te zorgen dat uw ideeën zo goed mogelijk op ons over worden gebracht, en om het proces van uw project zo soepel mogelijk te laten verlopen kunt u (indien mogelijk) de volgende gegevens meenemen;

  - (kloppend) teken-/ bereken- en meetwerk

- voorbeelden van uw ideeën (foto's, brochures e.d.)

- foto's van de te (ver-)bouwen locatie

2. Controle beschikbaar materiaal

Na het oriëntatie gesprek wordt er gecontroleerd of er geschikte gegevens zijn om van te werken.

U moet hierbij denken aan gemeente archief-/ bouw-/ verbouw tekeningen, bestaande constructie berekeningen en meet gegevens.

Aan de hand van de gegevens die bruikbaar zijn gebleken zal er voor u een passende offerte gemaakt worden.

3. Inmeten
Als na de controle op bruikbare gegevens blijkt dat de gegevens ontoereikend zijn om van te werken (tekeningen kloppen niet met de huidige situatie, pand is anders uitgevoerd dan op tekening, maten kloppen niet). In dat geval zullen wij een afspraak met u maken om op locatie te komen inmeten, en eventueel extra foto's te maken .

4. Uitwerken

Als alle gegevens vergaard zijn wordt uw project opgenomen in de planning van onze tekenkamer en wordt het toegewezen aan een specifieke tekenaar.

In de ontwerpfase van uw project zullen wij uitvoerig met u overleggen over het project om ervoor te zorgen dat het eindproduct naar uw wens is. (Dit zal in eerste instantie via e-mail verlopen.)

5. Controle

Elke tekening die door ons wordt afgerond wordt uitvoerig gecontroleerd door een controle panel van tekenaars, dit doen wij met twee redenen; de eerste is natuurlijk om ervoor te zorgen dat uw tekening voldoet aan de standaard die wij bij de Bouw Offerte Winkel hanteren. De tweede reden is dat onze tekenaars, door het zien van elkaars tekenwerk, van elkaar kunnen leren om zo hun ervaring en kennis te vergroten. Zo zorgen wij ervoor dat ons tekenwerk altijd op zeer hoog niveau is en meegaat met de standaard van het moment. Waar mogelijk proberen wij deze standaard ook naar een hoger niveau te brengen. Niet voor niets ontvangen wij zeer regelmatig complimenten van gemeenten en de bouwwereld over de kwaliteit van het tekenwerk. Na deze uitgebreide controle krijgt u het eindproduct toegestuurd zodat ook u uw strenge blik hier overheen kunt laten gaan.

6. Aanvraag

Als al uw op- en aanmerkingen zijn verwerkt in de tekening, en u uw akkoord op de tekening heeft gegeven wordt de bouwtekening, eventueel na ontvangst en verwerking van de constructiegegevens, ingediend bij de gemeente en wordt de aanvraagprocedure gestart.

De tekening wordt door de gemeente getoetst aan de hand van de eisen van bijvoorbeeld: de welstand, het bouwbesluit en het geldende bestemmingsplan. Het kan voorkomen dat de tekening door de gemeente ontoereikend wordt bevonden, in dit geval passen wij de tekening aan binnen de gestelde tijd en wanneer de gemeente uiteindelijk haar goedkeuring heeft gegeven, ontvangt u uw bouwvergunning en kunt u starten met de bouw.

7. De Bouwfase
Als de bouwtekening is afgerond en de bouwaanvraagprocerdure loopt, kunt u op zoek gaan naar de aannemer die voor u kan gaan bouwen. De aannemers zullen voor u een offerte maken met de daarin geschatte kosten die zij gaan maken bij het realiseren van uw project. De Bouw Offerte Winkel bemiddelt desgewenst voor u met de aannemers, zodat er scherpe en realistische prijzen worden genoemd. Zo kunt u gemakkelijk de beste aannemer kiezen.

Met deze aannemer maakt u, met de Bouw Offerte Winkel, afspraken over de werkzaamheden die het bedrijf u levert. Ook bespreekt u de eventuele meer- en minderprijs over het werk.

De Bouw Offerte Winkel houdt regelmatig bouwvergaderingen met u en de uitvoerders, zodat miscommunicatie tijdens de bouw niet meer voorkomt. Zo kunnen zowel u als de aannemer genieten van het geslaagde eindresultaat.

Share by: